tel: 77 402 82 05 ; gsm: 697 072 218 ; opole@gastromer.pl ;

Płyn do dezynfekcji rąk - HANDSEPT+ 1L

  • Dodaj recenzję:
  • HANDSEPT+1L
  • Producent: GASTROMER
  • Kod producenta: HANDSEPT+1L
  • ........................................................
  • Zawiera: 83 % alkoholu
  • szt.
  • Cena brutto: 21,00 zł 19,44 zł

Płyn do dezynfekcji rąk 1 L - HANDSEPT +

Płyn przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania bez użycia wody o działaniu wirusobójczym , bakteriobójczym, grzybobójczym

Postać produktu: ciekła substancja czynna: Etanol, CAS 64-17-5,  WE 200-578-6 [zaw. 83 g/100 g]; 

 

Sposób użycia:

Higieniczna dezynfekcja rąk. Stosuj wyłącznie produkt nierozcieńczony. Rozprowadzić na czyste ręce3 ÷5 ml płynu i wcierać energicznie przez minimum 30 sekund, pozostawić do czasu kiedy ręce staną się suche. 

 

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od źródeł otwartego ognia, ciepła, zapłonu, w temperaturze 5-25°C. Stosować w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację ogólną.  

Numer serii: 20002  Data produkcji: 1.04.2020 

Data ważności: 24 miesiące od daty produkcji.  

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0196/TP/2020.

 

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary. P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę  P102 - Chronić przed dziećmi  P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić  P261 - Unikać wdychania par  Nie stosować w obecności źródeł ognia.  Jako bezpośredni i uboczny skutek stosowania, może wystąpić podrażnienie dróg oddechowych, skóry, oczu i jamy ustnej.  Pierwsza pomoc: W przypadku kontaktu z oczami: przepłukać oczy przez kilka minut dużą ilością wody, usunąć soczewki kontaktowe i zasięgnąć porady lekarza.  W przypadku narażenia inhalacyjnego: w razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Podrażnioną skórę przepłukać wodą.  W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę. Produkt należy zużyć w całości. Puste opakowanie przepłukać starannie wodą i skierować do recyklingu, popłuczyny odprowadzić do kanalizacji.